Singapore xếp sau Nhật và Trung Quốc trong thương mại điện tử

Số liệu của Credit Suisse cho thấy người Singapore sử dụng thương mại điện tử ít hơn Nhật, Trung Quốc và Mỹ. Cụ thể, năm 2017, doanh thu từ thương mại điện tử ở Singapore chiếm 5% tổng doanh thu bán lẻ của cả nước. Trong khi đó, con số tương ứng ở Mỹ và Trung Quốc lần lượt là 8% và 23%.

Tuy vậy, so với bình diện các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, lĩnh vực thương mại điện tử ở Singapore vẫn giữ vị trí dẫn đầu. Tỷ lệ doanh thu thương mại điện tử trong tổng doanh số bán lẻ ở Indonesia là 3%, Malaysia và Thái Lan gần 2%, Việt Nam và Philippines là 1%.

Credit Suisse cho biết với 158 triệu người tiêu dùng trung lưu, ASEAN thường được coi là biên giới tiếp theo cho thị trường thương mại điện tử, nhưng hiện nay, thị trường bán lẻ trực tuyến ở khu vực này xem như mới bằng mức tương ứng ở Trung Quốc cách đây 8 năm.

Theo nhận xét của Credit Suisse, sự xâm nhập của những người khổng lồ công nghệ Trung Quốc có thể làm thay đổi đáng kể khung cảnh thương mại điện tử ASEAN trong thời gian sắp đến.

(Singapore Business Review)