Domino’s Pizza không đạt mức lợi nhuận kì vọng

CEO Don Meij cho biết việc không đạt mức lợi nhuận dự kiến phần lớn là do hoạt động kém hiệu quả tại Pháp.


"Tôi thừa nhận kết quả của công ty đã không đạt được kì vọng đặt ra dù vẫn ở mức tốt. Điều này phần lớn là do sự chậm trễ trong việc khắc phục một số vấn đề trong nền tảng trực tuyến của chúng tôi ở Pháp, và những phản ứng ban đầu đối với thẻ heading H2 trong các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp tại Pháp”, Meij phát biểu.


"Cả hai vấn đề trên đều đã được giải quyết".


Domino's đã nâng mức lợi nhuận dự khiến cả năm 2017 vào tháng 2 sau khi có kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm. Công ty dự đoán lợi nhuận ròng và lợi nhuận cơ bản sẽ tăng 32,5%.


Công ty cho biết mức lợi nhuận ròng cơ bản trong 12 tháng đến ngày 2-7 đã tăng 28,8% lên 118,5 triệu USD, và lợi nhuận trước thuế, trả lãi và khấu hao (EBITDA) tăng 28,3% so với năm trước lên mức 230,9 triệu USD.


Doanh thu năm đến ngày 2-7 đã tăng 15,4% đạt mức 1,07 tỷ USD.


Domino cho biết năm tài chính 2018 có khởi đầu tốt, nhưng cũng chỉ ra rằng doanh thu cửa hàng tại thị trường Úc và New Zealand có thể sẽ thấp hơn trong nửa đầu năm.


Tập đoàn dự kiến ​​sẽ mở từ 180 đến 200 cửa hàng mới và dự kiến ​​lợi nhuận thuần sẽ tăng khoảng 20% ​​trong năm tài chính 2018.


Công ty cũng vừa công bố một thương vụ mua lại cổ phần lên đến 300 triệu USD, được tài trợ bằng các khoản nợ mới và hiện tại.


Công ty sẽ chi trả khoản cổ tức là 44,9 cent / cổ phiếu, nâng mức chi trả trong năm lên 93,3 cent / cổ phiếu, có sự gia tăng so với mức 73,5 cent trong năm tài chính 2016.


(Theo Retail News Asia)